D7ZS

Open Innovation and Collaboration

Palveluretkikunta raportoi Loviisasta

Palveluretkikunta kokoontui tänään Ulrika-kodissa. Monista uusista asioista puhuttiin isolla joukolla. Paikalla oli useita kymmeniä henkilöitä, en laskenut määriä, mutta sukupuolijakauma näytti tällaiselta: kourallinen miehiä ja loput naisia. Kuvittelisin, että Ulrika-kodin ruokalassa oli vähintään koululuokallinen, ehkä vajaa 40 henkilöä.

Alla oleva raportti on osa pidempää julkaisusarjaa, johon teen jatkuvasti täydennyksiä. Pysykää kanavalla. Lisätietoja saatte CUVIA -blogista, jossa teemaa syväluodataan lähikuukausina.

Palveluseteli

1. Siitä puhutaan edelleen uutena asiana
2. Suurissa kunnissa palveluseteliä käytetään, alle 10 000 hlö vähän
3. Sitä ei ole saatu pienillä paikkakunnilla päättäjien ja asiakkaiden tietoisuuteen
4. Asenne- ja muuta koulutusta tarvitaan
5. Kuntatyö mielletään turvalliseksi, muutosvastarintaa esiintyy kaikilla tasoilla


Julma totuus

1. Kunnallisten palvelujen kilpailuttaminen ei välttämättä tue pieniä paikallisia toimijoita
2. Yhteistä koulutusta tarvitaan, yhteisen kielen ymmärrystä kaivataan
3. Hankintaosaamisen puute tunnustetaan
4. Siihen tarjotaan lääkkeeksi vuoropuhelua ja koultusta


Kasvot palvelujen tuottajille

1. Tiedotustilaisuuksia kaivataan: uutta tietoa yrittäjille
2. Miten yrittäjien ja palvelujen tuottajien välinen yhteistyö saadaan pelaamaan
3. Yrittäjärekisteri, palveluopas


Miten kummitustalo muutettiin palveluyritykseksi?

1. Vanhojen ja tyhjien kiinteistöjen muovaaminen palveluyksiköiksi
2. Alueellamme on siitä kokemusta
3. Aikoinaan vanhat, sairaat ja köyhät haluttiin pois silmistä ja näkyvistä
4. Palvelutalot siirrettiin kaupunkien ja kuntien periferiaan
5. Asenteet ovat hiukan muuttuneet


Integroitumista ja innovointia


1. Uuden ja vanhan yhdistäminen
2. Palvelutuotannon ja turismin yhdistäminen
3. Kovan hoidon ja pehmeiden palvelujen yhdistäminen
4. Tuotantotaloudelliset näkökulmat
5. Todellisten palvelutarpeiden oivaltaminen


Yksityinen ja kunnallinen

1. Kuntien palvelut ovat lakisääteisiä ja rajautuvat rajalliseen toimintakenttään
2. Yksityispuolella tarvitaan palvelujen monipuolistamista ja erilaistamista
3. Kunnat eivät osta kaikkia palveluja
4. Yrittäjien ei kannata ajatella, että kunta on ainut asiakas


Rahoitustarpeet

1. Tällä alueella on paljon kehitettävää
2. Vakaa toimintaympäristö
3. Käyttäjiä tulee koko ajan lisää
4. Palvelujen erilaistaminen on haaste
5. Tuottavuus
6. Innovaatiot
7. Pienet uudistukset
8. Radikaalit uudistukset


Uudet työmenetelmät

1. Epäkonferenssit
2. Parveilu
3. Joukkoäly
4. Verkottunut yhteistyö
5. Command Control asenteen murtaminen
6. Yhden asian liikeistä moninaisen ymmärtämiseen
7. Massakustomointi

Laitan tähän omia linkkejä

1. Wellsphere
2. CTS - Carpal Tunnel Syndrome
3. Mediracer Skandinavien
4. Mediracer Point of Care

Views: 27

Replies to This Discussion

Hoiva- tai asumispalveluja käyttävien lääketieteellisessä seurannassa on merkittäviä eroja Loviisan seudulla. Hotajien antama hoiva on asiantuntevaa, mutta hoidon lääketieteellinen suunnittelu sekä ennaltaehkäisy saattavat puttua. Kroonisten sairauksien vuosikontrollit jäävät joissain yksiköissä tekemättä.

- Asukkaiden tarpeet muuttuvat ajan kuluessa ja terveydentilan muuttuessa
- Murrosvaiheissa lääketieteellinen seuranta olisi tarpeen
- Tietoa lääketieteellistä tilanteesta pitäisi päivittää jatkuvasti

Loviisan terveyskuntayhtymän vastaava lääkäri Tero Taipale kävi viime syksyn aikana tutustumassa lähes kaikkiin seudulla toimiviin hoiva- ja asumispalveluyksiköihin, jotka tukeutuvat terveyskeskukseen. Paikkoja on yhteensä parikymmentä. Kokonaiskuva oli hänen mielestä odotettu. Taipale kaipaa kulttuurimuutosta, mutta se on vuosien prosessi. Hyvä hoito sisältää myös sairauksien ennaltaehkäisyn.

- Vaihtelevia lääketieteellisiä tarkastuksia tehdään
- Joissan paikoissa asukkaalla sama diagnoosi kuin hänen tullessa palveluyksikköön
- Tilanne saattoi muuttua vasta sitten, kun ongelmia ilmeni
- Sairauden kulkuun ei välttämättä yritetty vaikuttaa ennaltaehkäisevin toimin
- Rauhoittavien lääkkeiden käytön seurantaa pitäisi parantaa yli- tai alihoidon välttämiseksi

Lähde: Loviisan Sanomat 9. tammikuuta 2009

RSS

Feedjit Visitors

Videos

  • Add Videos
  • View All

Photos

  • Add Photos
  • View All

Visitors Map

Badge

Loading…

About

Helge Keitel created this Ning Network.

© 2023   Created by Helge Keitel.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service