D7ZS

Open Innovation and Collaboration

ENERGY CHANGE
En film av Nina Sederholm
Bakgrundsmusik av Mikko Hassinen

Energy change är ett flöde av energi som förändras.
Energy change är en suggestiv meditativ film där motiven i långa segment forsar förbi i en blandning av lugn rytmer och kaos.I energy change är perspektivet ofta oväntat smalt skuret, eller oväntat öppet, eller filmat ur en oväntad synvinkel, där ljus, skugga och mörker ur olika världar blandas med en ljudmatta i minst tre skikt.

Omväxlande trafikljud eller porlande vatten, bildar ett flöde, ofta i kontrast till Bilden. En rytmisk ihålig ton accompanjerar och för medvetandet vidare, medan några ljusa toner av verklighet och spårvagnsgnissel, avbryter meditationen.

Känslan är ibland det drömmande barnets, där medvetandet fastnar, medan livet flödar.
Energy change är ett flöde av enegi som förändras,men det är trots det samma helhet oberoende var, vart eller hur energin rör sig.

Tanken med den experimentella filmen är, att betraktaren skall kunna ta en bit av filmen, uppleva den, och sedan vandra vidare. Filmen kan med fördel visas i vänthallar el.dyl, där en helhet inte är nödvändig.

Filmad i
Helsingfors, Warszawa,Amsterdam,New Delhi, Agra, Nairobi, Naivasha, Zurich och Borgå.

Projektet har mottagit stipendium från svenska kulturfonden.

Views: 29

Replies to This Discussion

Det verkar intressant!

Jag har också tänkt på energi. Biologiska världen är något mot entropilag: allt annat i världen skulle bli till sist bara värme = entropinivån skall bli högre och ordningen mindre, men organiska systemer blir allt mera kompliserad!

Jag ville gärna se din film, när det är möjligt!

Hälsningar,
Juha

RSS

Feedjit Visitors

Videos

  • Add Videos
  • View All

Photos

  • Add Photos
  • View All

Visitors Map

Badge

Loading…

About

Helge Keitel created this Ning Network.

© 2023   Created by Helge Keitel.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service